Nájemníci – subjekty v areálu

J.S.Mercor s.r.o.

IČ: 28429389

www.j-s-mercor.cz/

Společnost se zabývá vedením účetnictví i daňové evidence (zpracování účetních dokladů a vypracování účetních závěrek), sestavuje daňová přiznání (DPPO, DPFO, DPH, silniční daň,…), výpočtem mezd včetně souvisejících úkonů, evidencí majetku, zastupuje na úřadech (FÚ, ŽÚ, zdrav.poj., ČSSZ), vypracovává statistické výkazy.


Mapa areálu