Nájemníci – subjekty v areálu

Coramax s.r.o.

IČ: 26816385

www.coramax.com

Společnost poskytuje technologie komunikačních infrastruktur a intranetových
systémů, operačního prostředí informačních systémů včetně integrace síťových aplikací, systémů s odlišnou komunikační architekturou, VPN spojení pro pobočky či prodejní místa.


Mapa areálu